Gujarathi Baby Names - nameurbaby.com

Home |Hindi names |Telugu names |Tamil names |Kannada names |Bengali names |Marathi names |Gujarathi names |Punjabi names |Malayalam names
Gujarathi Baby Names By rashi || Gujarathi Baby Names By Nakshatra || Gujarathi Twin Boy Names || Recently Posted Names
+    Advanced Search
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gujarathi Baby Boy Names Starting With "Raa" and Meaning
 
Name In Gujarathi Meaning
Raagheshvara રાઘેશ્વારા  
Raahath રાહઠ Repeat
Raaj રાજ Sun
Raadevi    
Raadhaakrushna રાધાકૃષ્ણ  
Raadhaamaadhv રાધામાધ્વ  
Raadhaamanoehar રાધામાંનોએહાર  
Raadhaamoehan રાધામોએહન  
Raadhaeya રાધએયા  
Raaghav રાઘવ Lord Rama
Raaghavaemdra રાઘવએમ્દ્ર  
Raaghavaemdraraav રાઘવએમ્દ્રરાવ  
Raaghavaraav રાઘવારાવ  
Raaheel રાહિલ  
Raahi રાહી Traveller
Raahinya રાહીન્ય  
Raahithya રાહીથ્યા Lots Of Money Person
Raahitya   Lots of money person
Raahul રાહુલ Son of Buddha
Raaj Kumaar આજુમાર  
Raajaaraam રાજારામ  
Raajaaraav રાજારાવ  
Raajaemdra રાજએમ્દ્ર  
Raajaesh રાજેશ  
Raajaesvararaav રાજએસ્વરરાવ  
Raajamannaar રાજમાંન્નાર  
Raajan રાજાન  
Raajarshi રાજર્ષિ  
Raajasaekhar રાજસેખર  
Raajeev રાજીવ  
Raajeev Kumaar આજીવુમાર  
Raaju રાજુ  
Raakaesh રાકેશ  
Raakaesh Baabu આકેશાબુ  
Raakin રાકીન Respectful
Raama Moehan આમઓએહન  
Raama Naadh આમણાધ  
Raamabrahmam રામાંબ્રહ્મામ  
Raamacaran રામકારણ  
Raamadaas રામદાસ  
Raamakoeti રામાંકોએતી  
Raamakrushn રામકૃષ્ણ  
Raamalimgam રામાંલીમ્ગમ  
Raamam રામમ  
Raaman રામન  
Raamanaadh રામાંનાધ  
Raamapamdu રામાંપમડું  
Raamasaeshu રામાંસએશું  
Raamayya રામય્યા  
Raambaabu રામબાબુ  
Raamcamd રામ્કામ્દ  
Raamiz રામીઝ Symbol
Raamjee રામજી  
Raamoejee રામોએજી  
Raamoejeeraav રામોએજીરાવ  
Raamprasaad રામપ્રસાદ  
Raamu રામુ  
Raanish રાનીશ  
Raatib રાતીબ Arranger
Raav રાવ Spring, breeze
Raaz રાઝ secret
 


Suggest A New Baby name
name *
sex *
meaning
Your Name
Your Email Id

All Rights Reserved © 2013 nameurbaby.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy