Malayalam Baby Names - nameurbaby.com

Home |Hindi names |Telugu names |Tamil names |Kannada names |Bengali names |Marathi names |Gujarathi names |Punjabi names |Malayalam names
Malayalam Baby Names By rashi || Malayalam Baby Names By Nakshatra || Malayalam Twin Boy Names || Recently Posted Names
+    Advanced Search
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Malayalam Baby Boy Names Starting With "Nan" and Meaning
 
Name In Malayalam Meaning
Nanda Kishore ണന്ദ ക്കിഷൊരെ  
Nandakukmar നന്ടകുക്മാർ  
Nandhu നന്ദു  
Nandjio ണന്ദ്ജിഒ  
Nanee ന്നേ  
Nani നാനി  
Nanik നാനിക്  
Nanith നനിത്  
nanaji    
Nanak നാനാക്ക് Guru of Sikhs
Nand നന്ദ Joyful
Nand Gopal ണന്ദ് ഗ്ഗൊപൽ Lord Krishna
Nand Kishore ണന്ദ് ക്കിഷൊരെ son of nand ji(krishna)
Nand Krishore ണന്ദ് ക്ക്രിഷൊരെ Lord Krishna
Nand Kumar ണന്ദ് ക്കുമർ Son of Nand
Nand Nandan ണന്ദ് ണന്ദൻ Son
Nand-Kishore ണന്ദ്-ക്ക്ക്കിഷ്ore Lord Krishna
Nand-Nandan ണന്ദ്-ണ്ണൻdan Lord Krishna
Nanda നന്ദ Varun, Lord Krishna
Nandagopal നന്ദഗോപാൽ lord krishna fathers name
Nandak നന്ടാക് Pleasing
Nandakishor നന്ദകിഷോർ Wiz Kid
Nandakishore നന്ടകിശോരെ Lord Krishna
Nandakumar നന്ദകുമാർ Lord Krishna
Nandan നന്ടാൻ Lord Krishna
Nandapal നന്ടപൽ Lord Krishna
Nandbhushan നന്ദ്ഭുഷൻ Vehicle of Lord Shiva
Nandeeeshwar    
Nandeesh ണന്ദീഷ് Vehicle of Lord Shiva
Nandeeshwar ണന്ദീഷ്വർ Music of Joy
Nandess നന്ടെസ്സ് lord shiva
Nandhakumar    
Nandighosh നന്ടിഘോഷ് Chieftain of Lord Shiva
Nandikesh നന്ദികേശ് Son, Cheerful
Nandin നന്ടിൻ Son Friend, Lord Shiva
Nandish നന്ടിഷ് Lord of pleasure
Nandisha നന്ടിഷ lord shiva
Nandivardhan നന്ടിവര്ഥൻ God Sivan
Nandlal നന്ദലാൽ Lord Krishna
Nandna നന്ദന daughter, one who bestows happiness
Nandu നന്ദു one who always be cheerful
Nangaibormi നങ്ങിബോര്മി  
Nanjayyan നന്ജയ്യാൻ Benevolent and Brave
NanMaaran ണൻമ്മാരൻ Benevolent; Name of a King
Nannan നന്നൻ A famous Sage
Nanthakumar    
Nanthini നന്തിനി  
Nanu നാണു Small
 


Suggest A New Baby name
name *
sex *
meaning
Your Name
Your Email Id

All Rights Reserved © 2013 nameurbaby.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy