Malayalam Baby Names - nameurbaby.com

Home |Hindi names |Telugu names |Tamil names |Kannada names |Bengali names |Marathi names |Gujarathi names |Punjabi names |Malayalam names
Malayalam Baby Names By rashi || Malayalam Baby Names By Nakshatra || Malayalam Twin Boy Names || Recently Posted Names
+    Advanced Search
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Malayalam Baby Boy Names Starting With "Raa" and Meaning
 
Name In Malayalam Meaning
Raagheshvara രാഘെശ്വര  
Raahath രാഹത് Repeat
Raaj രാജ് Sun
Raadevi    
Raadhaakrushna രാധാകൃഷ്ണ  
Raadhaamaadhv രാധാമാധ്വ്  
Raadhaamanoehar റാധാമനൊഎഹർ  
Raadhaamoehan റാധാമൊഎഹൻ  
Raadhaeya രാധേയ  
Raaghav രാഘവ് Lord Rama
Raaghavaemdra രാഘവെമ്ദ്ര  
Raaghavaemdraraav രാഘവെമ്ദ്രരാവ്  
Raaghavaraav രാഘവരാവ്  
Raaheel രാഹീൽ  
Raahi റാഹി Traveller
Raahinya രാഹിന്യ  
Raahithya രാഹിത്യ Lots Of Money Person
Raahitya   Lots of money person
Raahul രാഹുൽ Son of Buddha
Raaj Kumaar റാജ് ക്കുമാർ  
Raajaaraam രാജാറാം  
Raajaaraav രാജാരാവ്  
Raajaemdra രാജേംദ്ര  
Raajaesh രാജേഷ്  
Raajaesvararaav രാജെസ്വരരാവ്  
Raajamannaar രാജമാന്നാർ  
Raajan രാജാൻ  
Raajarshi രാജര്ഷി  
Raajasaekhar രാജസെഖർ  
Raajeev രാജീവ്  
Raajeev Kumaar റാജീവ് ക്കുമാർ  
Raaju രാജു  
Raakaesh രാകേഷ്  
Raakaesh Baabu റാകഎഷ് ബ്ബാബു  
Raakin രാകിൻ Respectful
Raama Moehan റാമ മ്മൊഎഹൻ  
Raama Naadh റാമ ണാധ്  
Raamabrahmam രാമബ്രഹ്മം  
Raamacaran രാമകാരാൻ  
Raamadaas രാമദാസ്  
Raamakoeti റാമകൊഎറ്റി  
Raamakrushn രാമകൃശ്ൻ  
Raamalimgam രാമലിംഗം  
Raamam രാമം  
Raaman രാമൻ  
Raamanaadh റാമനാധ്  
Raamapamdu രാമപംട്  
Raamasaeshu രാമസെശു  
Raamayya രാമയ്യ  
Raambaabu രാംബാപ്  
Raamcamd രാംകാമ്ദ്  
Raamiz റാമിശ് Symbol
Raamjee രാമജീ  
Raamoejee റാമൊഎജീ  
Raamoejeeraav റാമൊഎജീരാവ്  
Raamprasaad രാംപ്രസാദ്  
Raamu രാമു  
Raanish രാനിഷ്  
Raatib രാടിബ് Arranger
Raav രാവ് Spring, breeze
Raaz റാശ് secret
 


Suggest A New Baby name
name *
sex *
meaning
Your Name
Your Email Id

All Rights Reserved © 2013 nameurbaby.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy