Malayalam Baby Names - nameurbaby.com

Home |Hindi names |Telugu names |Tamil names |Kannada names |Bengali names |Marathi names |Gujarathi names |Punjabi names |Malayalam names
Malayalam Baby Names By rashi || Malayalam Baby Names By Nakshatra || Malayalam Twin Boy Names || Recently Posted Names
+    Advanced Search
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Malayalam Baby Girl Names Starting With "Dha" and Meaning
  1  2 
Name In Malayalam Meaning
Dhaanvi ധാന്വി Money
Dhakshitha ധക്ഷിത  
Dhanusree ധനുശ്രീ  
Dhanyatha ധന്യത  
Dhathwi Nag ഢത്വി ണഗ് Earth And Lord Shiva
Dhavali ധാവലി  
Dhaanya shree   A Sweet Girl
Dhaanyalakshmi ധാന്യലക്ഷ്മി Current
Dhaara ധാര  
Dhaaruni ധാരുനി  
Dhaatri ധാത്രി  
Dhaenuka ധേനുക  
Dhairyya ധൈര്യ patience
dhaju   dhenu
Dhakshaya ധക്ഷായ the earth; wife of lord shiva
dhakshinya    
Dhakshita ഢക്ഷിറ്റ skill
Dhakshobamu   Lakshmi kalasham
dhaksita   whif of siva
Dhamini ഢമിനി focus
Dhamnalakhmi ധംനലഖ്മി  
Dhan Laxmi ഢൻ ളക്സ്മി god of currency
Dhana Lakshmi ഢന ളക്ഷ്മി goddess of wealth
Dhana Priya ഢന പ്പ്രിയ loved by wealth
Dhanadhanyaki ധനധന്യകി  
Dhanakoetaesvari ഢനകൊഎറ്റഎസ്വരി  
Dhanalakshmi ധനലക്ഷ്മി  
Dhanamma ധനമ്മ  
Dhanapriya ധനപ്രിയ Loved By Wealth
Dhanaseela ധനസീല Who give prosperity, Luxmi
Dhanashree ധനശ്രീ goddess of wealth ; goddess lakshmi; also the name of a raaga in hindustani classical music
Dhanashri ധനശ്രി A Raga
Dhanasvi ധനസ്വി  
Dhanavanthi ധനവന്തി very quit
Dhandas ധന്ദാസ് Luxmi
Dhandevi ധന്ടെവി A Spice
Dhaneshi ധനെഷി having knowledge of the subject
Dhania ധന്യ  
Dhanika ധനിക Rich lady
dhanishka    
Dhanishta ധനിഷ്ട Rich Lady
Dhanishtha ധനിശ്ത a star
Dhanixa    
dhanlakshitha    
Dhanno ധന്നോ A Raaga
Dhanshika ധന്ഷിക  
Dhanshitha    
Dhanshri ധന്ശ്രി  
dhansigaa    
Dhansika ധന്സിക  
Dhanuasha ഢനുഅഷ Money keeper
Dhanuja ധനുജ arujuna wiil
Dhanusha ധനുഷ  
Dhanushia    
Dhanushka ധനുഷ്ക dhan, wealth
DHANUSHREE    
Dhanushri ധനുശ്രി  
Dhanushya ധനുശ്യ selvem
Dhanusri ധനുസ്രി  
Dhanvanti ധന്വന്റി Holding wealth
Dhanvati ധന്വടി Money
Dhanvi ധന്വി Fine, Qualityful
Dhanvika ധന്വിക  
Dhanya ധന്യ Thankful
Dhanya sajan    
Dhanyamala ധന്യമല One absorbed in righteousness
Dhanyashree ധന്യശ്രീ blessed, thankful
Dhanyasree ധന്യശ്രീ blessed, thankful
Dhanyasri ധന്യസ്രി  
Dhanyata ധന്യ്ട Success, Fulfilment
Dhara ധാര Earth
Dharageswari    
Dharahasini ധാരഹസിനി always smile
Dharamleen ധരംലീൻ  
Dharana ധാരണ  
Dharani ധരണി Earth
Dharanidhar ധാരനിധർ Shesh, The Cosmic Serpent
Dharas ധരാസ്  
Dharati ധാരടി  
Dharika ധാരിക The earth
Dharini ധരിനി Earth
Dharini - Harini ഢരിനി - ഃഅരിനി  
Dharitri ധരിത്രി The Earth
Dhariya ധരിയ Patience
Dhariyitri ധരിയിട്രി  
Dharmaja ധര്മാജ mother of dharma, swaminarayan sampraday name
Dharmataeja ധര്മടെജ A river of heaven
Dharmavati ധര്മവടി Religious
Dharmika ധാര്മിക  
Dharmini ധര്മിനി Thought, Accepted
Dharmista ധര്മിസ്ട Wants Religion
Dharna ധാരണ Earth
Dharni ധരണി earth
Dharnitha ധര്നിത Supporting
Dharsha    
Dharshana    
Dharshanasri    
Dharshaneeya ധര്ഷനീയ  
Dharshini ധര്ഷിനി someone who see
Dharshinika ധര്ഷിനിക  
  1  2 


Suggest A New Baby name
name *
sex *
meaning
Your Name
Your Email Id

All Rights Reserved © 2013 nameurbaby.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy