Kannada Baby Names - nameurbaby.com

Home |Hindi names |Telugu names |Tamil names |Kannada names |Bengali names |Marathi names |Gujarathi names |Punjabi names |Malayalam names
Kannada Baby Names By rashi || Kannada Baby Names By Nakshatra || Kannada Twin Boy Names || Recently Posted Names
+    Advanced Search
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kannada Baby Boy Names Starting With "Nar" and Meaning
 
Name In Kannada Meaning
Narasimha Pratap ಣರಸಿಮ್ಹ ಫ್ರತಪ್  
Nareen ನರೀನ್  
Naren ನರೇನ್ Childhood Name Of Vivekananda
Naren Krishna ಣರೆನ್ ಖ್ರಿಶ್ನ  
Narender ನರೆನ್ದೆರ್  
Narendran ನರೆನ್ದ್ರನ್  
Naresh Kunar ಣರೆಶ್ ಖುನರ್  
Narit ನೃತ್  
Nariyan ನರಿಯನ್  
Narsimulu ನರ್ಸಿಮುಳು  
Narab ನರಬ್  
Narad ನಾರದ Indian Saint, Devotee Of Narayan
Naraemdra ನರೇಂದ್ರ  
Naraemdranaadh ನರೆಮ್ದ್ರನಾದ್ಹ್  
Naraen ನರೇನ್  
Naraesh ನರೇಶ್  
Narahari ನರಹರಿ A Godly person
Narain ನರೈನ್ Lord Vishnu, God
Narain Dass ಣರೈನ್ಡಸ್ಸ Given by God
Narain Dutt ಣರೈನ್ಡುತ್ತ Light of God
Narain Prakash ಣರೈನ್ರಕಶ್ Alike God
Narain Swaroop ಣರೈನ್ವರೋಪ್  
Narasimha ನರಸಿಂಹ King,Brahmin
Narasimha murthy    
Narayan ನಾರಾಯಣ್ Lord Vishnu
Narayana ನಾರಾಯಣ Vishnu, Refuge Of Man
Narayana Swamy ಣರಯನ ಷ್ವಮ್ಯ್ lord vishnu, god
Narayanan ನಾರಾಯಣನ್ Title of Vishnu/Krsna
Nardeo ಣರ್ದೆಒ A god-like person
Nardev ನರ್ದೇವ್ Son of a king
Naren-Dhiren ಣರೆನ್ಢಿರೆನ್  
Narendar ನರೆಂದರ್  
Narendra ನರೇಂದ್ರ King of man
Narendra Kumar ಣರೆನ್ದ್ರಉಮರ್ Great king
Narendra Nath ಣರೆನ್ದ್ರಣಥ್ Grace of king
Narendra Pratap ಣರೆನ್ದ್ರರತಪ್ A kind of Poetry
Narendra-Rajendra ಣರೆನ್ದ್ರಅಜೆನ್ದ್ರ  
Narendranath ನರೆನ್ದ್ರನಾಥ್ King Of Kings, Emperor
Naresh ನರೇಶ್ King
Narhari ನರಹರಿ Man Lion
Narian Kishore ಣರಿಅನಿಶೊರೆ The king
Narinder ನರಿನ್ದೆರ್ The King
Narine ನರಿನೆ  
Narkesari ನರ್ಕೆಸರಿ Grace of Narmada
Narmad ನರ್ಮದ್ Bringing Delight
Narmada Prasad ಣರ್ಮದರಸದ್ A kind of Shivlingam
Narmadeshwar ನರ್ಮದೆಶ್ವರ್  
Narmadha ನರ್ಮಧ King
Narnath ನರ್ನಾಥ್ Devotee of Lord Vishnu
Narottam ನರೋತ್ತಂ Lord Vishnu
Narottam Das ಣರೊತ್ತಮ್ಡಸ್ King
Narpal ನರ್ಪಾಲ್ An incarnation of Lord Vishnu
Narpati ನರ್ಪತಿ King
Narresh ನರ್ರೇಶ್ king
Narsi ನರಸಿ Poet, Saint
Narsimha ನರಸಿಂಹ Lion Among Men
Narsingh ನರ್ಸಿನ್ಗ್ಹ್ Dance
Narsinh ನರ್ಸಿನ್ಹ್  
Nartan ನಾರ್ತನ್ A brave person
Nartana ನರ್ತನ Makes Others Dance
Narun ನರುನ್ Leader Of Men
Naruna ನರುನ Leader of men
Narveer ನರ್ವೀರ್ Brave Man
 


Suggest A New Baby name
name *
sex *
meaning
Your Name
Your Email Id

All Rights Reserved © 2013 nameurbaby.com             Contact Us             About Us             Privacy Policy